Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení
Středa, 20. říjen
ZRUŠENO

Sobota, 23. říjen
15:00 - 16:30

Neděle, 24. říjen
13:00 - 14:15

   Hokej pro příchozí   

14.10 

9:00 - 10:15

22.10 

9:00 - 10:15

Hokej pro příchozí


14.10 

9:00 - 10:15

22.10 

9:00 - 10:15

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PROVOZOVATELE

Provozovatel Zimního stadionu Česká Třebová společnost Eko Bi s.r.o. s účinností od 1.9.2020 na základě „Mimořádného opatření“ ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8.2020, vydává následující opatření:

  1. Do prostor celého zimního stadionu je možný vstup pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest v případě překročení 100 osob ve stejném čase ve vnitřním prostoru budovy. Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny pořadatele hromadné akce, případně zástupci provozovatele.
  2. Při konání hromadné akce (sportovní utkání) jsou ochranné prostředky dýchacích cest vždy povinné v prostoru pro diváky.
  3. Prostor budovy bude rozdělen na dva samostatné celky pro 500 osob (úprava bude provedena formou mobilních zábran).
  4. Při konání hromadné akce (sportovní utkání) bude znemožněn přístup veřejnosti do prostor technického zázemí budovy a do prostor šaten.
  5. V průběhu konání hromadné akce jsou návštěvníci povinni se řídit pokyny pořadatele (např. možnost vstupu do šaten bude podřízen výhradně rozhodnutím pořadatele hromadné akce).

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto opatření.