Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení
Středa, 22. září
17:30 - 18:45

Sobota, 25. září
15:00 - 16:15

Neděle, 26. září
13:00 - 14:15

   Hokej pro příchozí   

25.9. 

10:30 - 12:00

26.9. 

16:30 - 18:00

6.10. 

9:00 - 10:15

14.10 

9:00 - 10:15

Hokej pro příchozí


25.9. 

10:30 - 12:00

26.9. 

16:30 - 18:00

6.10. 

9:00 - 10:15

14.10 

9:00 - 10:15

Zahájení letního provozu

Od úterý 25.5.2021 se spouští letní provoz Zimního stadionu Česká Třebová za níže uvedených pravidel:

 • Omezení počtu návštěvníků 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště.
 • Maximálně 12 osob ve skupině, a ne více než 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.
 • Všechny současně přítomné osoby musí splnit následující podmínky:
 1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem
 2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní) na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem
 3. Osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a do aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené omezení COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 5. Osoba si provedla nejdéle před 72 hodinami POC SAMO test (antigenní), který je doložen četným prohlášením.
 6. Osoba si provede POC SAMO test (antigenní), přímo před započetím sportovní aktivity v prostoru k tomu určeném provozovatelem, test si bude návštěvník hradit z vlastních prostředků.

Body 1) až 6) musí být doloženy písemně (potvrzený doklad, čestné prohlášení)

 • Prostory šaten, sprchy a zázemí Zimního stadionu jsou uzavřeny.
 • Osoby provozující sportovní činnost budou zaznamenány v písemné podobě ve skladbě jméno, příjmení, telefonní kontakt a tento seznam bude u provozovatele uschován po dobu 30 dní, za předpokladu dodržení pravidel GDPR.