Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení
Středa, 28. února
17:30 - 18:45

Sobota, 2. března
15:00 - 16:15

Neděle, 3. března
13:00 - 14:15

   Hokej pro příchozí   

4.3. 

13:30 - 14:45

Hokej pro příchozí


4.3. 

13:30 - 14:45

Podmínky pro vstup na zimní stadion

Provoz Zimní stadion Česká Třebová od 1. 8. 2021                                                                                   

Od 8. 8. 2021 se spouští provoz Zimního stadionu Česká Třebová s ledovou plochou za níže uvedených pravidel:

  • Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID – 19, nebo nesplňují následující podmínky, vyjma dětí do 6 let věku.
  • Nařizuje se osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, neplatí pro osoby vykonávající sportovní činnost.
  • Stanovují se, pro všechny současně přítomné osoby splnit jednu z následující podmínek:
  1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem.
  2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem.
  3. Osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a do aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
  4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené omezení COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  5. Osoba na místě podstoupí preventivní POC SAMO test (antigenní), s negativním výsledkem přímo před započetím sportovní aktivity v prostoru k tomu určeném provozovatelem, test si bude návštěvník hradit z vlastních prostředků. (Testy je možné zakoupit na pokladně Zimního stadionu)
  • Osoby musí ve vnitřních prostorech Zimního stadionu Česká Třebová používat ochranný prostředek horních cest dýchacích (respirátor FFP 2), vyjma prostor, kde je vykonávána sportovní činnost (hrací plocha).
  • Opatření se řídí „Mimořádným opatřením vlády ČR“ vydaným dne 26. 7. 2021 a je platné do odvolání nebo novelizace.

Dne 29. 8. 2021

Zdeněk Řehák

Jednatel společnosti Eko Bi s.r.o.