Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení

   Hokej pro příchozí   

Hokej pro příchozí


Podmínky pro vstup na zimní stadion

Provoz Zimní stadion Česká Třebová od 1. 8. 2021                                                                                   

Od 8. 8. 2021 se spouští provoz Zimního stadionu Česká Třebová s ledovou plochou za níže uvedených pravidel:

  • Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID – 19, nebo nesplňují následující podmínky, vyjma dětí do 6 let věku.
  • Nařizuje se osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, neplatí pro osoby vykonávající sportovní činnost.
  • Stanovují se, pro všechny současně přítomné osoby splnit jednu z následující podmínek:
  1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem.
  2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem.
  3. Osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a do aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
  4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené omezení COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  5. Osoba na místě podstoupí preventivní POC SAMO test (antigenní), s negativním výsledkem přímo před započetím sportovní aktivity v prostoru k tomu určeném provozovatelem, test si bude návštěvník hradit z vlastních prostředků. (Testy je možné zakoupit na pokladně Zimního stadionu)
  • Osoby musí ve vnitřních prostorech Zimního stadionu Česká Třebová používat ochranný prostředek horních cest dýchacích (respirátor FFP 2), vyjma prostor, kde je vykonávána sportovní činnost (hrací plocha).
  • Opatření se řídí „Mimořádným opatřením vlády ČR“ vydaným dne 26. 7. 2021 a je platné do odvolání nebo novelizace.

Dne 29. 8. 2021

Zdeněk Řehák

Jednatel společnosti Eko Bi s.r.o.