Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení
Středa, 12. leden
ZRUŠENO!!!

Sobota, 15. leden
15:00 - 16:15

Neděle, 16. leden
13:00 - 14:15

   Hokej pro příchozí   

22.1 

13:30 - 14:45

Hokej pro příchozí


22.1 

13:30 - 14:45

Podmínky pro vstup na Z.S. od 22.11.2021

Podmínky pro vstup na Zimní stadion Česká Třebová od 22. 11. 2021                                                                                              

Na základě mimořádného opatření vlády ze dne 18. 11. 2021 se mění podmínky vstupu na Zimní stadion Česká Třebová

 • Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID – 19
 • Zakazuje se vstup osobám, které nesplňují, vyjma dětí do 12 let věku, alespoň jednu z následujících podmínek:
 1. osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu – nutno doložit certifikátem, který lze ověřit dálkovým přístupem

 2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní – nutno doložit certifikátem

 3. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, dokládá tuto skutečnost certifikátem a jde o
  osobu do dovršení 18 let věku – věk nutno prokázat, nebo
   – osobu, která se nemůže podrobit očkování a je schopna tuto skutečnost na místě
     doložit záznamem v ISIN (Informační systém infekčních nemocí), či lékařským
     potvrzením s výslovným uvedením informace, že osoba nemůže být očkována,
     nebo
   – osobu očkovanou, bez dokončeného očkovacího schématu (nesplňující podmínky
     bodu č. 1) – nutno doložit certifikátem či potvrzením         
 • V případě skupinových lekcí se osobám nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, neplatí pro osoby vykonávající sportovní činnost.
 • Osoby musí ve vnitřních prostorech Zimního stadionu Česká Třebová používat ochranný prostředek horních cest dýchacích (respirátor FFP 2), vyjma prostor, kde je vykonávána sportovní činnost (hrací plocha).
 • Opatření se řídí „Mimořádným opatřením vlády ČR“ vydaným dne 20. 10. 2021 a je platné do odvolání nebo novelizace.

 

Dne 19. 11. 2021          Zdeněk Řehák

                                           jednatel společnosti Eko Bi s.r.o.

 

 

 

Podmínky pro vstup na ZS od 1.11.2021

Podmínky pro vstup na Zimní stadion Česká Třebová od 1. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření vlády ze dne 20. 10. 2021 se mění podmínky vstupu na Zimní stadion Česká Třebová

Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID – 19
Zakazuje se vstup osobám, které nesplňují, vyjma dětí do 12 let věku, alespoň jednu z následujících podmínek:

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem
osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami RAT test (antigenní) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem
osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu – nutno doložit certifikátem, který lze ověřit dálkovým přístupem
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní – nutno doložit certifikátem
osoba na místě podstoupí antigenní test (RAT) na stanovení viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování, přímo před započetím sportovní aktivity v prostoru k tomu určeném provozovatelem, s negativním výsledkem – test si návštěvník uhradí z vlastních prostředků.

V případě skupinových lekcí se osobám nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, neplatí pro osoby vykonávající sportovní činnost.

Osoby musí ve vnitřních prostorech Zimního stadionu Česká Třebová používat ochranný prostředek horních cest dýchacích (respirátor FFP 2), vyjma prostor, kde je vykonávána sportovní činnost (hrací plocha).

Opatření se řídí „Mimořádným opatřením vlády ČR“ vydaným dne 20. 10. 2021 a je platné do odvolání nebo novelizace.

 

Dne 29. 10. 2021

 

Zdeněk Řehák
Jednatel společnosti Eko Bi s.r.o.

 

Podmínky pro vstup na zimní stadion

Provoz Zimní stadion Česká Třebová od 1. 8. 2021                                                                                   

Od 8. 8. 2021 se spouští provoz Zimního stadionu Česká Třebová s ledovou plochou za níže uvedených pravidel:

 • Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID – 19, nebo nesplňují následující podmínky, vyjma dětí do 6 let věku.
 • Nařizuje se osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, neplatí pro osoby vykonávající sportovní činnost.
 • Stanovují se, pro všechny současně přítomné osoby splnit jednu z následující podmínek:
 1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem.
 2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem.
 3. Osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a do aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené omezení COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 5. Osoba na místě podstoupí preventivní POC SAMO test (antigenní), s negativním výsledkem přímo před započetím sportovní aktivity v prostoru k tomu určeném provozovatelem, test si bude návštěvník hradit z vlastních prostředků. (Testy je možné zakoupit na pokladně Zimního stadionu)
 • Osoby musí ve vnitřních prostorech Zimního stadionu Česká Třebová používat ochranný prostředek horních cest dýchacích (respirátor FFP 2), vyjma prostor, kde je vykonávána sportovní činnost (hrací plocha).
 • Opatření se řídí „Mimořádným opatřením vlády ČR“ vydaným dne 26. 7. 2021 a je platné do odvolání nebo novelizace.

Dne 29. 8. 2021

Zdeněk Řehák

Jednatel společnosti Eko Bi s.r.o.

 

 

Fotogalerie

Ceník zimního stadionu

Přijímáme poukázky

Jak se k nám dostanete?

Zimní stadion, Skalka 2150, Česká Třebová
zobrazit v mapové aplikaci

Další weby Eko Bi
Partneři