Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení

   Hokej pro příchozí   

Hokej pro příchozí


Podmínky pro vstup na ZS od 1.11.2021

Podmínky pro vstup na Zimní stadion Česká Třebová od 1. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření vlády ze dne 20. 10. 2021 se mění podmínky vstupu na Zimní stadion Česká Třebová

Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID – 19
Zakazuje se vstup osobám, které nesplňují, vyjma dětí do 12 let věku, alespoň jednu z následujících podmínek:

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem
osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami RAT test (antigenní) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit certifikátem
osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu – nutno doložit certifikátem, který lze ověřit dálkovým přístupem
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní – nutno doložit certifikátem
osoba na místě podstoupí antigenní test (RAT) na stanovení viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování, přímo před započetím sportovní aktivity v prostoru k tomu určeném provozovatelem, s negativním výsledkem – test si návštěvník uhradí z vlastních prostředků.

V případě skupinových lekcí se osobám nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, neplatí pro osoby vykonávající sportovní činnost.

Osoby musí ve vnitřních prostorech Zimního stadionu Česká Třebová používat ochranný prostředek horních cest dýchacích (respirátor FFP 2), vyjma prostor, kde je vykonávána sportovní činnost (hrací plocha).

Opatření se řídí „Mimořádným opatřením vlády ČR“ vydaným dne 20. 10. 2021 a je platné do odvolání nebo novelizace.

 

Dne 29. 10. 2021

 

Zdeněk Řehák
Jednatel společnosti Eko Bi s.r.o.