Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení

   Hokej pro příchozí   

Hokej pro příchozí


Podmínky pro vstup na Z.S. od 22.11.2021

Podmínky pro vstup na Zimní stadion Česká Třebová od 22. 11. 2021                                                                                              

Na základě mimořádného opatření vlády ze dne 18. 11. 2021 se mění podmínky vstupu na Zimní stadion Česká Třebová

 • Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID – 19
 • Zakazuje se vstup osobám, které nesplňují, vyjma dětí do 12 let věku, alespoň jednu z následujících podmínek:
 1. osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu – nutno doložit certifikátem, který lze ověřit dálkovým přístupem

 2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní – nutno doložit certifikátem

 3. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, dokládá tuto skutečnost certifikátem a jde o
  osobu do dovršení 18 let věku – věk nutno prokázat, nebo
   – osobu, která se nemůže podrobit očkování a je schopna tuto skutečnost na místě
     doložit záznamem v ISIN (Informační systém infekčních nemocí), či lékařským
     potvrzením s výslovným uvedením informace, že osoba nemůže být očkována,
     nebo
   – osobu očkovanou, bez dokončeného očkovacího schématu (nesplňující podmínky
     bodu č. 1) – nutno doložit certifikátem či potvrzením         
 • V případě skupinových lekcí se osobám nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, neplatí pro osoby vykonávající sportovní činnost.
 • Osoby musí ve vnitřních prostorech Zimního stadionu Česká Třebová používat ochranný prostředek horních cest dýchacích (respirátor FFP 2), vyjma prostor, kde je vykonávána sportovní činnost (hrací plocha).
 • Opatření se řídí „Mimořádným opatřením vlády ČR“ vydaným dne 20. 10. 2021 a je platné do odvolání nebo novelizace.

 

Dne 19. 11. 2021          Zdeněk Řehák

                                           jednatel společnosti Eko Bi s.r.o.